نصب کنترل زیمنس۸۲۸Dبر روی ماشین فرز ۴محور

نصب کنترل زیمنس۸۲۸Dبر روی ماشین فرز ۴محور

تعویض کنترل قدیمی ماشین فرز CNCبه کنترل زیمنس 828D Sinumerik siemens 828D-4Axisراه اندازی موتور و درایو اورجینال ماشین با کنترل جدید راه اندازی کامل پالت چنج به صورت استاندارد ماشین با کنترلر جدید به صورت هوشمند راه اندازی کامل ماشین به صورت 4محور راه اندازیتمامی اجزای دیگر ماشین شامل سفاله کش مرکزی و دوم-آب صابون و آب صابون مرکزی و غیره به صورت Mcodeاستاندارد تسلط کامل بر روی کنترلرهای زیمنس سری 802-808-828-840به صورت تخصصی راه اندازی کامل ماشین آلات با کنترل 828از 2الی 6محوربه صورت تخصصی نمونه پروژه انجام شده بر روی ماشین فرز افقی توسط اتوماسیون صنعتی کاسپین:...