• کنترل هاست Hust را میتوان یکی از پرقدرترین کنترلرهای موجود در بازار شمرد .
  • نصب کنترل هاست بر روی ماشین افزار،ماشین های تراش،بورینگ،فرز،وایرکات ،کاراسل و …
  • قابلیت کنترلHust
  • دارای پی ال سی پرقدرت  داخلی به صورت نردبانی Ladder
  • قابلیت اضافه شدن کارت ورودی و خروجی
  • قابلیت ورودی اینکودر full close loop
  • در دو مد کنترلی پالسی  و آنالوگ pulse and setpoint
  • دارای ادیشنال پانل و هندویل بر روی کنترلر
  • دارای ایزولاتور ورودی و خروجی بر روی کنترلر پک کامل