• نصب و راه اندازی فرز سی ان سی KTM 32 و 64 ابزاره با سیستم مگزین.
  • نصب کنترل سی ان سی زیمنس 802D و 840D بر روی ماشین.
  • راه اندازی کامل سیستم تول چنج فرزهای KTM.
  • ره اندازی دستگاه های خاموش KTM نصب کنترل و اورهال سازی مکانیکال ماشین.

 

عکسهای مربوط به نصب کنترل CNC مدل 802D زیمنس بر روی ماشین فرز KTM