• تخصص در تعویض کنترلرهای قدیمی ماشین آلات سی ان سی به سیستم به روز.   

 

  • تعویض کنترل ماشین cnc از کنترل numeric به کنترل زیمنس توسط اتوماسیون صنعتی کاسپین با موتور و درایوهای ایندرامات.