• تخصص در تعویض سیستم کنترل تراش آلمانی گیلد مایستر
  • تعویض بدون تعویض دیگر اجزای ماشین
  • تعویض کنترل تمامی ماشین های تراش گیلد مایستر با کنترلرهای  زیمنس
  • گزینه ای بسیارمناسب و حرفه ای برای حرکت ماشین های cnc تراش  گیلد مایستر
  • تعویض کنترل بدون نیاز به تعویض دیگر اجزای ماشین
  • راه اندازی کنترل به صورت فول کلوز لوپ با دقت بسیار بالا 0/002
برای دیدن عکس ها در سایز واقعی بر روی آن ها کلیک کنید!
فیلم تعویض کنترل تراش گیلد مایستر: